Så fungerar den

Autoparktime är försedd med en 2-axlig accelerometer som känner av bilens rörelser.

När du kört ca 20 sek visar displayen rullande och blinkande hjul

sa-funkar-den-1

När du stått stilla ca 20 sek visar den hur mycket klockan är.

sa-funkar-den-2

När du stått ytterligare 20 sek visar den närmast kommande hel- eller halvtimme (enligt gällande svenska bestämmelser).

sa-funkar-den-3

Vid användning i länder med andra regler kan framflyttningstiden lätt ändras.
Se instruktionsboken.